Hoe willen we dan bouwen in Leiden?

Het CDA vindt dat we nieuwe woningen in Leiden moeten kunnen bouwen. Maar de realiteit is dat onze ruimte heel erg beperkt is. Bovendien bestaat 36% van de Leidse woningvoorraad uit sociale huurwoningen. Dat ligt ver boven het landelijke en het regionale gemiddelde.

Wanneer er Leiden worden gebouwd, moet dat volgens het CDA met de volgende randvoorwaarden:

  1. Het CDA vindt dat er in de wijken ruimte moet zijn voor verschillende inkomensgroepen en een diverse bevolkingssamenstelling. Menging van huur- en koopwoningen, levensbestendig bouwen en particulier opdrachtgeverschap moet voorop staan.
  2. Het CDA wil geen extra sociale woningbouw. Bij scheefwoners, die momenteel zeker 20% van de sociale woningvoorraad bezetten, wordt ingezet op gerichte verleiding tot verhuizen van scheefwoners. Het CDA steunt daarom ook de bouw van koopwoningen en huurwoningen voor de midden- en hogere inkomens. Daardoor zal de mobiliteit in de woningmarkt worden vergroot en komen er woningen vrij voor starters op de woningmarkt.
  3. Uit een oogpunt van ruimtelijke kwaliteit, moet nieuwe bebouwing passen in de omgeving.
  4. Bij nieuwbouw die wordt ingepast in bestaande wijken is het van belang dat de parkeernorm gehaald wordt en dat er wordt gekeken naar intelligente oplossingen om die parkeernorm te behalen. Gedacht wordt aan ondergronds parkeren, parkeren binnen de eigen woning of op eigen terrein. Nieuw Leyden is daarin een goed voorbeeld.
  5. De leefbaarheid van de buurt mag door verkamering niet worden aangetast.
  6. Het CDA steunt de bouw van goedkopere koopwoningen en het aanbod van huurwoningen voor de doelgroep van de midden- en hogere inkomens.
  7. Ouderen moeten in de buurt van winkel- en zorgcentra kunnen wonen. Het CDA pleit voor ruime flats voor mensen die een huis achterlaten in de omgeving van de grote winkelcentra.
  8. Een wijk moet ook een gemeenschap kunnen zijn én worden. Leefbare wijken zijn meer dan alleen wonen. Meer woningen en meer mensen vragen ook om ruimtes waar men elkaar kan ontmoeten en spreken.
  9. De jeugd kan hier goed opgroeien. Scholen en sport moeten goed bereikbaar zijn. Het CDA vindt het belangrijk dat sportverenigingen goed bereikbaar zijn en ook dichtbij zijn.
  10. Het CDA wil zuinig zijn op haar openbare gebieden. Deze gebieden moeten kwalitatief goed aangelegd zijn en menging van functies mogelijk maken. Sportparken kunnen gedeeld worden met joggers en wandelaars. Parken kunnen gedeeld worden met sporters, waar ook faciliteiten zoals verlichting in de avond (tot 20.00) en sporttoestellen voor worden gerealiseerd.
Categorieën: Uncategorized

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *